Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Số: 2861/STTTT-TTBCXB V/v Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

Số: 2815/STTTT-CNTT V/v hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QR khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao