Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

QĐ số 2985/QĐ-UBND: Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch COVID-19

Công văn số: 2684/STTTT-CNTT V/v Hướng dẫn đăng ký, phê duyệt, cấp Giấy đi đường QR Code theo quyết định số 2985/QĐ-UBND

Công căn số: 2687/STTTT-TTBCXB V/v Tuyên truyền Quyết định số 2985/UBND ngày 14/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn sử dụng Giấy đi đường QR Code - Cập nhật Giấy đi đường