Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã và đang được đẩy mạnh thông qua các nội dung tối ưu hệ thống mạng, giải pháp về bảo mật, tư vấn kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý cán bộ công chức viên chức trên phần mềm chuyên dụng. Tựu trung nhất là hướng đến xây dựng-vận hành “Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của Quảng Nam”.

GiaoDien CongTTTT TTHCC DienBan

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã hoàn thành việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử Trung tâm hành chính công thị xã Điện Bàn. Tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể sử dụng tra cứu, gửi hồ sơ trực tuyến. Cổng Thông tin điện tử này cũng tích hợp nhiều ứng dụng, tiện ích khác của hệ thống thông tin Chính quyền điện tử (cấp thị xã, quận, huyện).

Tổ chức, công dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công thị xã Điện Bàn 

Trong đó, nội dung tư vấn các giải pháp tối ưu hệ thống mạng tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, tư vấn hạ tầng an toàn thông tin tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Nam; trao đổi về các giải pháp CNTT trong đó đặc biệt là các giải pháp về bảo mật đã được Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng chia sẻ, cung cấp đến các cán bộ kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam.

Năm nay, Hệ thống IDC (Trung tâm dữ liệu Internet) đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam được xây dựng và đi vào vận hành, với kinh nghiệm quản lý, vận hành (từ giữa năm 2013), Trung tâm IID đã hỗ trợ tư vấn về kiến trúc, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹthuật trong tương lai sẽ đảm nhận công tác vận hành hệ thống IDC của tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam kết nối kênh trắng 50MB giữa Hệ thống IDC tại Quảng Nam và IDC Đà Nẵng, bảo đảm các dịch vụ được lưu ký tại IDC Đà Nẵng kết nối với Quảng Nam thông suốt, an toàn, Đây là mô hình hỗ trợ, chia sẻ dùng chung Trung tâm dữ liệu để lưu trữ cơ sở dữ liệu, cài đặt các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của Quảng Nam.

Triển khai tập huấn phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức tại Huyện Thăng Bình.

Ngoài ra trong năm 2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã hợp tác với Phòng Nội vụ TP Hội An, Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình, Phòng Nội vụ Thị xã Điện Bàn để triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức.

Tính đến nay (tháng 1/2018), tại Thị xã Điện Bàn đã triển khai quản lý 95 tổ chức đầu mối với 3.080 hồ sơ,tại TP Hội An đã triển khai quản lý 81 tổ chức đầu mối với 1.272 hồ sơ và tại Huyện Thăng Bình đã triển khai quản lý 104 tổ chức đầu mối với 3.393 hồ sơ.

Ông Đỗ Anh Tuấn – PGĐ DNICT phát biểu khai giảng khóa hướng dẫn sử dụng phần mềm tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tại Thị xã Điện Bàn, DNICT còn đảm nhận nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Hành chính công với 12 quầy tiếp nhận, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và nhiều phần mềm hỗ trợ chuyên dụng.

Trong đó, phần mềm quản lý toàn bộ hệ thống Camera giám sát từ 20 phường, xã và Trung tâm Hành chính công được đội ngũ kỹ sư lập trình DNICT xây dựng thành công góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của CBCCVC và giúp lãnh đạo các cấp giám sát toàn bộ hệ thống 24/24.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh bạn, DNICT còn trao tặng 5 máy tính cho trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn và phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dẫn. Hiện Mẹ sống vui vầy cùng con cháu tại quê nhà (phường Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Được biết, trong điều kiện chưa có nguồn kinh phí từ ngân sách của TP; song Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng vẫn chủ động và chỉ đạo, phối kết hợp nhịp nhàng cùng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, tích cực hỗ trợ, chia sẻ cùng Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như các đơn vị hữu quan của tỉnh bạn.

Phát huy và lan tỏa những thành tựu, kinh nghiệm, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã hiện thực hóa có hiệu quả và rất thiết thực đối với nhiều nội dung công việc; thực hiện đúng theo chỉ đạo tại kết luận số 26-KL/TUĐN-TUQN ngày 27/4/2016 của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam và Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBNDTP về “Kế hoạch hợp tác liên kết,  hỗ trợ giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam”.

Thanh Liêm - ictdanang ngày 22-01-2018
 Hình ảnh minh họa do DNICT cung cấp