Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện nội dung Công văn s ố 404/BCH-TM ngày 26/4/2018 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về vi ệc đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế - Đà Nẵng 2018, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên sông Hàn trước, trong và sau khi DIFF 2018 di ễn ra, Sở Thông tin và Truyền thông kính chuyển nội dung Công văn số 404/BCH-TM ngày 26/4/2018 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cụ thể:
Căn cứ ý ki ến chỉ đạo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên tại cu ộc họp ki ểm tra rà soát tiến độ công tác triển khai Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng ngày 26/4/2018. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên thành phố Đà Nẵng đề nghị :
1. UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, các tổ dân phố thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố về việc nghiêm cấm sử dụng tàu, thuyền đánh cá và các loại phương tiện thủy khác chở khách xem pháo trên sông Hàn trong các đêm 30/4; 26/5; 02/6; 09/6 và 30/6/2018 đến các chủ tàu, thuyền trưởng và nhân dân để biết, tự giác chấp hành.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan có phương ti ện thủy hoạt đ ộng trên sông Hàn không tổ chức hoạt động trên sông Hàn trong các đêm thi DIFF 2018. Đối với phương tiện phối hợp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn của các lực lượng liên quan đề nghị liên hệ, hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố để được thống nhất kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và bố trí vị trí neo đậu, thực hiện nhiệm vụ trên sông Hàn theo quy định.
3. Từ 17h00 đến 23h00 các ngày 30/4; 26/5; 02/6; 09/6 và 30/6/2018 cấm các loại phương tiện thủy lưu thông qua sông Hàn khu vực từ cầu Rồng đến cầu Thuận Phước (trừ phương tiện làm nhiệm vụ và phương tiện chở khách du lịch đã được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cấp phép).