Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Sở Giao thông vận tải được giao thực hiện vận hành phun nước, phun lửa cầu Rồng lúc 21h00 các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và các ngày Lễ lớn trong năm (theo Công văn số 3608/UBND-QLĐTh ngày 06/5/2013 về việc thống nhất thời gian phun lửa, phun nước tại cầu Rồng) và quay cầu Sông Hàn lúc 23h00 đến 24h00 các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần (theo Công văn số 3141/VP-QLĐTh ngày 08/10/2015 về việc liên quan đến điều chỉnh thời gian quay cầu Sông Hàn) .
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại khu vực cầu Sông Hàn và cầu Rồng, UBND thành phố chủ trương không thực hiện phun nước, phun lửa cầu Rồng; không quay cầu Sông Hàn trong các đêm có trình diễn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 gồm:
30/4/2018, 26/5/2018, 02/6/2018, 09/6/2018 và 30/6/2018.