Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

ĐNO - Sáng 2-10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.

 dvc310

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Cổng dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, việc cung cấp, sử dụng DVCTT tại Đà Nẵng ngày càng tăng. Năm 2018, có 44% dịch vụ công được số hoá và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019 tăng lên 51%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định việc đưa Cổng DVCTT vào hoạt động, cùng với việc thêm mới 280 DVCTT là nỗ lực của thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Như vậy, đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ có tối thiểu 60% DVCTT có phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với các DVCTT, 20% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Cổng DVCTT Đà Nẵng hiện có 850 DVCTT ở mức 3, 4 được ưu tiên triển khai trực tuyến ở quận, huyện, xã, phường. Đặc biệt, 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3, cho phép nộp và quản lý bản vẽ xây dựng thông qua Cổng DVCTT. Cổng cũng đã được tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và đại lý DVCTT. 

Sau khi Cổng DVCTT được đưa vào hoạt động, các cơ quan, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thời gian xử lý hồ sơ, bổ sung thêm DVCTT, triển khai ứng dụng di động cho DVCTT, sử dụng chữ ký số, đẩy mạnh cung cấp tài khoản công dân điện tử.

 

Theo KHANG NINH - https://baodanang.vn/channel/5420/201910/da-nang-mo-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen-3254378/