Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Ngày 29-30/8/2018, Bộ TT&TT và Hội tin học Việt Nam tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXII tại tỉnh Vĩnh Long. Cuối buổi sáng hội thảo (ngày 29/8/2018); Bộ TT&TT và Hội tin học Việt Nam đã công bố Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2018.

 vnindex

Theo đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp hạng Nhất nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ số Vietnam ICT Index năm 2018. Đây là lần thứ 10 liên tiếp (2009-2018) thành phố Đà Nẵng vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng này. 

Báo cáo chỉ số Vietnam ICT Index, Hội tin học và Bộ TT&TT thực hiện thí điểm vào năm 2004 (thành phố Đà Nẵng cũng xếp vị thứ nhất) và chính thức từ năm 2005. Bộ tiêu chí ICT Index được cải tiến liên tục, theo chuẩn mực quốc tế; với hơn 100 tiêu chí con, đánh giá toàn diện các mặt hạ tầng kĩ thuật, nhân lực, việc xây dựng chính sách cũng như xây dựng và ứng dụng CNTT-TT. Số liệu để đánh giá ICT Index được thu thập, thống kê toàn diện và được kiểm tra, rà soát; 

Chỉ số ICT Index là chỉ số chính thống về ứng dụng và phát triển CNTT-TT; phản ánh bức tranh chân thực, khách quan và toàn diện nhất về việc đảm bảo điều kiện cho phát triển CNTT-TT của các cơ quan, địa phương tại Việt Nam. Chỉ số ICT Index cũng gắng kết, hỗ trợ đối với chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PAR Index). 

Bộ chỉ số còn thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thành phố thông minh trong giai đoạn hiện nay và định hướng tới năm 2025. 

Do vậy, Báo cáo chỉ số Vietnam ICT Index được Chính phủ và các tỉnh thành xem là tiêu chuẩn để đánh giá tình hình xây dựng và phát triển CNTT-TT của mình, từ đó đưa ra các tiêu chí cụ thể để khắc phục và phấn đấu, đạt được thành tích cao hơn.  

Việc Đà Nẵng 10 liên tiếp gần đây đứng Nhất chỉ số Vietnam ICT Index (trong 14 năm đánh giá) chứng tỏ ứng dụng CNTT tại Đà Nẵng đi vào chiều sâu, thực chất và liên tục cập nhật, cải tiến.

BẢNG XẾP HẠNG VIETNAM ICT INDEX QUA CÁC NĂM
Nhóm Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 

Năm Đà Nẵng Đơn vị xếp thứ 2 Đơn vị xếp thứ 3 Tên đội 2 Tên đội 3
2009 0,6851 0,6069 0,511 TP HCM Hà Nội
2010 0,7336 0,6956 0,6476 TP HCM Hà Nội
2011 0,7547 0,6739 0,6571 TP HCM Bắc Ninh
2012 0,662 0,6236 0,592 TP HCM Nghệ An
2013 0,7181 0,6615 0,6396 TP HCM Bắc Ninh
2014 0,7985 0,7055 0,6689 Bắc Ninh Hà Nội
2015 0,7816 0,6762 0,658 TP HCM Hà Nội
2016 0,8321 0,6705 0,6456 Hà Nội TP HCM
2017 0,9351 0,692 0,6688 TP HCM Hà Nội
2018 0,9407 0,6652 0,6473 TP HCM Hà Nội