Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Sở Nội vụ thành phố cho biết, đến nay, dữ liệu nền thủ tục hành chính các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện;phường, xã của Đà Nẵng đã được chuẩn hóa. Đây là nền tảng dữ liệu ban đầu rất quan trọng để tiếp tục tích hợp đồng bộ và phát triển dữ liệu thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố vào Cổng/Trang Thông tin điện tử của các đơn vị. Được biết, từ giữa năm 2016, UBND thành phố đã có quyết định 4363/QĐ-UBND, quy định việc nhập, đăng tải, khai thác cơ sở dữ liệu nền, thủ tục hành chính của Đà Nẵng. Các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông đã được chọn tích hợp thử nghiệm đầu tiên

danang7301Khi đăng nhập vào địa chỉ www.tttt.danang.gov.vn, tổ chức hay công dân có nhu cầu, dễ dàng thấy ngay bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Sắp đến, tổ chức hay công dân có nhu cầu, cũng dễ dàng tìm thấy bộ thủ tục này ở nhiều Cổng/Trang Thông tin điện tử khác.

Sau đó, triển khai thực hiện quyết định 4363/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ đã phối hợp Sở Tư pháp, Trung tâm Thông tin Dịch vụ công (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) tiến hành nhập dư liệu vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia và tiến hành đồng bộ dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng.
Sau bước chuẩn hóa nền tảng cơ sở dữ liệu, hiện Sở Nội vụ tiếp tục đề nghị 2 Ban Quản lý, 8 sở, và UBND các quận, huyện; phường xã trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tích hợp dữ liệu nền thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng vào Cổng/Trang Thông tin điện tử của các đơn vị.
Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/3/2017.

Cũng theo Sở Nội vụ thành phố, các Sở Giáo dục và Đào tạo; Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đặc thù ngành dọc, sẽ có hướng dẫn tích hợp phù hợp sau khi các Sở này hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia của Ngành.

danang7302

Tổ chức, công dân có nhu cầu, có thể tìm kiếm thủ tục hành chính hay văn bản pháp luật hay trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Đà Nẵng. Ngoài ra còn có thể góp ý về thủ tục hành chính ngay tại địa chỉ kstthc.danang.gov.vn. 

“Việc thực hiện tích hợp dữ liệu nền thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng vào Cổng/Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, trước hết thể hiện tính minh bạch, tính thống nhất và tính liên thông rất cao của một nền hành chính lấy tổ chức (bao hàm cả doanh nghiệp, tổ chức cơ quan, các đơn vị có nhu cầu giao dịch hành chính) và công dân làm đối tượng phục vụ, và phục vụ theo tiêu chí thỏa mãn, hài lòng.

Thứ hai, thành phố chúng ta đang nâng dần mức độ tương tác với Chính quyền điện tử theo xu thế của một nền hành chính hiện đại, có mức độ sẵn sàng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức, công dân.

Một khi Cổng/Trang Thông tin điện tử của tất cả các đơn vị trên địa bàn đều đồng bộ hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thì công dân và tổ chức có thể vào một Cổng/Trang Thông tin điện tử bất kỳ để tìm kiếm bộ thủ tục mà mình đang cần. Không nhất thiết phải vào đúng Cổng/Trang Thông tin điện tử chuyên ngành hay phải vào Cổng/Trang Thông tin điện tử đúng với cấp thẩm quyền.

Nghĩa là, trong thời gian ngắn nữa thôi, một công dân có thể vào Trang Thông tin điện tử cấp phường, kể cả Phường vùng ven, vùng xa, cũng có thể biết, cũng có thể tìm kiếm một bộ thủ tục hành chính thuộc một ngành khác, một cấp khác giải quyết. Khác với trước đây, phải vào đúng với ngành, lĩnh vực, hay theo phân cấp.

Việc làm này cũng sẽ phát huy các máy tra cứu đã được trang bị tại các bộ phận nhận và trả hồ sơ, mà chúng ta hay gọi là Tổ 1 cửa. Vấn đề còn lại, là cử cán bộ-công chức hướng dẫn công dân và tổ chức tìm kiếm theo yêu cầu.

Cuối cùng, một ý nghĩa rất lớn là khi tích hợp đồng bộ (định kỳ cập nhật ngay khi có bổ sung, thay đổi) dữ liệu nền thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng vào Cổng/Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, công dân và tổ chức hoàn toàn an tâm và có thể giám sát quy trình giải quyết giấy tờ, hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của mình, tổ chức mình.

Bởi đã nói là đồng bộ và thống nhất thì chỉ duy nhất có 1 bộ thủ tục hành chính cho 1 yêu cầu với 1 quy trình giải quyết. Không thể có ai đó ở Tổ 1 cửa này thì hướng dẫn theo cách này, ở Tổ 1 cửa khác thì giải quyết theo cách khác. 

Tóm lại, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho tổ chức, công dân khi giao dịch hành chính và loại bỏ nhũng nhiễu, phiền hà” – ông Chế Viết Sơn, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Đà Nẵng), một trong những người trực tiếp xây dựng đề án “đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu nền thủ tục hành chính các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện;phường, xã trên địa bàn Đà Nẵng” (vừa nghỉ hưu theo chế độ), chia sẻ như trên với ICT Đà Nẵng, trong cuộc trao đổi sáng nay 4/3/2017.

T.Ngọc thực hiện – theo http://ictdanang.vn/