Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Chiều ngày 29/6/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành (QLVBĐH) cho Kho Bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng (KBĐN) theo Công văn số 402/KBĐN-VP ngày 04/6/2021 của KBĐN về việc hỗ trợ cài đặt phục vụ liên thông văn bản.và chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 1826/STTTT-CNTT ngày 01/7/2021 của Sở thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (Sở TT-TT) về việc tạo mới cơ quan trên Hệ thống QLVBĐH cho KBĐN.

Theo đó, Đội Vận hành các ứng dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử (Đội Vận hành) thuộc DNICT đã khảo sát, xây dựng, cấu hình, thêm mới dữ liệu đầu vào, hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với tính chất, đặc thù, cũng như công việc thực tế cho KBĐN.

2021071401

Tập huấn tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng

Tham dự buổi tập huấn có Phó Giám đốc KBĐN Ông Nguyễn Văn Thành đã phát biểu: “ Xin gửi lời cảm ơn đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và DNICT đã hỗ trợ cài đặt nhanh chóng, triển khai tận tình chu đáo, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng. Đồng thời, quán triệt sâu sắc đến cán bộ công chức hết sức quan tâm, sử dụng hiệu quả phần mềm để đem lại nhiều lợi ích cho đơn vị, tiết kiệm được nhiều chi phí như chi phí chuyển-nhận văn bản, văn phòng phẩm, con người, vv….”

2021071402

Phó giám đốc Nguyễn Văn Thành

Tại buổi tập huấn chuyên viên Trần Quang - Đội trưởng Đội Vận hành đã giới thiệu tổng quan và các chức năng cơ bản, hiệu quả mang lại của phần mềm; hướng dẫn trực tiếp quy trình thực hiện xử lý văn bản đi-đến, theo dõi quá trình xử lý văn bản, phê duyệt và ban hành văn bản đã dự thảo, sử dụng chữ ký số, tra cứu văn bản, … Kết quả khảo sát sau buổi tập huấn cho thấy cán bộ KBĐN nắm rõ chức năng phần mềm, sử dụng thành thạo và có thể áp dụng ngay phần mềm vào xử lý công việc thực tế, góp phần nâng cao chất lượng xử lý công việc tại đơn vị.

2021071403

Trần Quang – Đội trưởng đội vận hành

Trong thời gian tới, DNICT sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho KBĐN sử dụng tốt, hiệu quả phần mềm QLVBĐH góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động công vụ và cải cách hành chính tại Kho Bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng./.

Trần Quang