Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 97-TB/TU ngày 19/4/2021 tại buộc họp về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH), gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025” và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1120/STTTT-CNTT ngày 07/5/2021 về việc triển khai phần mềm QLVBĐH cho các cơ quan tham mưu Thành ủy, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (DNICT) đã lập kế hoạch, phối hợp với Văn phòng Thành ủy triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, Đội Vận hành các ứng dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử (Đội Vận hành) thuộc DNICT đã khảo sát, xây dựng, cấu hình, hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với tính chất, đặc thù, cũng như công việc thực tế cho các cơ quan Khối Đảng. Sau khi rà soát thống nhất nội dung đã hiệu chỉnh phần mềm với Văn phòng Thành ủy, Đội Vận hành tiến hành tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đơn vị tham mưu giúp việc Thành ủy kể từ ngày 26/5/2021.
Trong đợt tập huấn này, Thường trực Thành ủy và các đơn vị như Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra,… được mời tham gia tập huấn và triển khai sử dụng phần mềm QLVBĐH.

20210630.1

Tập huấn tại Ban Tuyên Giáo Thành ủy

20210630.2

Tập huấn tại Ban Tổ chức Thành ủy

20210630.3

Tập huấn tại Văn Phòng Thành ủy

Tại buổi tập huấn chuyên viên Trần Quang - Đội trưởng Đội Vận hành đã giới thiệu tổng quan và các chức năng cơ bản, hiệu quả mang lại của phần mềm; hướng dẫn trực tiếp quy trình thực hiện xử lý văn bản đi-đến, theo dõi quá trình xử lý văn bản, phê duyệt và ban hành văn bản đã dự thảo, sử dụng chữ ký số, … Qua các buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ các cơ quan Đảng nắm rõ chức năng phần mềm, sử dụng thành thạo và áp dụng ngay phần mềm vào xử lý công việc thực tế, góp phần nâng cao chất lượng xử lý công việc tại đơn vị. Việc áp dụng đồng bộ phần mềm vào hoạt động công vụ sẽ giảm thời gian, nhân lực, chi phí khi phải phát hành văn bản đến nhiều nơi nhận; góp phần thành công việc thực hiện đề án cải cách hành chính trong các cơ quan khối Đảng./.

Trần Quang - Đội vận hành