Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Ngày 14/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Tuyên Quang.

tuyenquang

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang
chứng kiến Lễ ký kết bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Tuyên Quang

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng; lãnh đạo Sở Nội vụ và gần 100 đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và công chức, viên chức làm về công tác tổ chức cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Tuyên Quang.

Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC được Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng phát triển từ năm 2009 và đến nay đã qua nhiều lần bổ sung, nâng cấp, có nhiều chức năng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và đã được chuyển giao cho một số địa phương khai thác, sử dụng hiệu quả. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, thông qua Bộ Nội vụ, UBND TP.Đà Nẵng đã bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC cho UBND tỉnh Tuyên Quang để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với CBCCVC của các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC là một công cụ quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu CBCCVC, tạo nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Việc triển khai phần mềm của tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp cho tỉnh kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC sau này được nhanh chóng, thuận lợi. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ hỗ trợ Sở Nội vụ Tuyên Quang về nghiệp vụ, kỹ thuật tích hợp dữ liệu của tỉnh về Bộ Nội vụ, để phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác quản lý CBCCVC trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cần ban hành quy chế hoạt động, trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, thành phố, CBCCVC, trong việc duy trì hoạt động của phần mềm, đảm bảo thông tin về đội ngũ CBCCVC luôn kịp thời, đầy đủ, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nội vụ, UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định việc ứng dụng phần mềm sẽ giúp tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về CBCCVC đáp ứng yêu cầu quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Để việc triển khai phần mềm đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng trong việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng phần mềm; các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, triển khai và sử dụng, quản lý phần mềm đạt hiệu quả. Đồng thời, cử CBCCVC có nghiệp vụ, kỹ năng làm đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và thường xuyên cập nhật, khai thác dữ liệu trên phần mềm, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đồng chí Nguyễn Thế Giang cũng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tỉnh Tuyên Quang được tiếp cận và ứng dụng các phần mềm, công nghệ mới, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành nội vụ.

 Theo Anh Hai - https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoi-nghi-ban-giao-phan-mem-quan-ly-ho-so-41084.html

Tham khảo thêm 

  1. http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/ban-giao-phan-mem-quan-ly-ho-so-cbccvc-tinh-tuyen-quang-121309.html