Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Chiều 20-11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả tư vấn chương trình nghiên cứu khả thi thành phố thông minh phát triển bền vững 2018 do Tổ chức các thành phố thông minh thế giới (WeGO) thực hiện.

181120-WeGO

Chuyên gia của WeGO báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo

Chương trình nghiên cứu khả thi thành phố thông minh phát triển bền vững được WeGO triển khai định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển thành phố thông minh của các thành viên của WeGO. Tháng 4-2018, WeGO triển khai Chương trình nghiên cứu khả thi thành phố thông minh phát triển bền vững 2018 với chủ đề “Phân tích dữ liệu thông minh”, và thông báo các thành phố thành viên gửi đề xuất dự án để Hội đồng WeGO lựa chọn. Với tư cách là thành viên của WeGO, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề xuất dự án với chủ đề “Phân tích dữ liệu trong giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng” gửi WeGO. Qua quá trình xét chọn của Hội đồng WeGO với 9 đề xuất dự án, Đà Nẵng là thành phố cuối cùng được lựa chọn để triển khai.

Chương trình triển khai từ tháng 9 đến tháng 11-2018, bao gồm 3 đợt: đợt 1 từ ngày 4 đến 7-9-2018; đợt 2 từ ngày 15 đến 18-10-2018; đợt 3 từ ngày 19 đến 20-11-2018. Đoàn chuyên gia đã khảo sát Trung tâm dữ liệu, Trung tâm Vi mạch, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng, Công an thành phố; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Báo cáo kết quả tư vấn. Theo đó, Báo cáo kết quả tư vấn nghiên cứu khả thi bao gồm 4 hợp phần chính: Phân tích hiện trạng về chiến lược phát triển, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông của thành phố Đà Nẵng; Phân tích về hiện trạng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực giao thông của thành phố; Phân tích các case study tương tự với Đà Nẵng như Anyang (Hàn Quốc), Singapore; Đề xuất mô hình, kế hoạch phát triển tiếp theo đối với Phân tích dữ liệu trong giao thông thông minh.

Phát biểu tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh cảm ơn đoàn công tác của WeGO đã làm việc nghiêm túc, nhiệt tình trong suốt thời gian qua để khảo sát và xây dựng báo cáo, đồng thời đề nghị đoàn chuyên gia, trên cơ sở báo cáo kết quả, đưa ra mô hình thích hợp cũng như các khuyến cáo để thành phố Đà Nẵng có thể triển khai áp dụng trong thực tế. Ông Nguyễn Quang Thanh cho biết, UBND thành phố vừa thông qua khung kiến trúc và lộ trình triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng giai đoạn 2019-2030 với nguồn kinh phí trên 7 ngàn tỷ; do đó, rất mong muốn các kết quả nghiên cứu của đơn vị tư vấn sẽ được áp dụng vào quá trình triển khai thành phố thông minh của Đà Nẵng.

NGÔ HUYỀN