Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Kể từ ngày 01/8/2014, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Đà Nẵng sẽ chính thức đổi tên thành Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng để phù hợp hơn với chức năng và nhiệm vụ được giao.

Ngày 21/7/2014, ông Trần Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Đà Nẵng cho biết: "Bắt đầu từ ngày 01/8/2014, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Đà Nẵng sẽ chính thức đổi tên thành Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng để phù hợp hơn với chức năng và nhiệm vụ được giao".

ttdvc

Trung tâm Thông tin dịch công hướng dẫn, giải đáp miễn phí các dịch vụ công cho người dân

Theo đó, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (Trung tâm) là đầu mối liên kết các hệ thống thông tin của thành phố Đà Nẵng trong các giao dịch; Cung cấp và giải đáp cho tổ chức, công dân các thông tin liên quan đến chính sách và dịch vụ hành chính công trực tuyến, các thông tin kinh tế - xã hội của thành phố; Tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân để chuyển các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý theo quy định; Làm cầu nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp tổ chức và công dân truy vấn về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính của các sở, ban, ngành; UBND quận/huyện; UBND xã/phường; Theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình giải quyết cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước; Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến...

 

Theo Đoàn Hạnh-ICTnews