Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện Kế hoạch phát triển CNTT-TT giai đoạn 2005 - 2010, tầm nhìn đến 2020, Thành phố Đà Nẵng đã đề ra mục tiêu phát triển mô hình Chính quyền điện tử hiện đại, hiệu quả, tạo đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sau hơn 7 năm huy động mọi khả năng và nguồn lực có thể để chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng CNTT-TT hiện đại nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT, đến nay, có thể nói thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành về cơ bản các thành phần trụ cột của mô hình Chính quyền điện tử.

Anh-Son-phatbieu 0047

Lộ trình được được triển khai từ chỗ xây dựng Khung kiến trúc chung nhằm chuẩn hóa về mặt kiến trúc, công nghệ và nền tảng dữ liệu cho mô hình Chính quyền điện tử, cho phép các cơ quan nhà nước phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp ứng dụng theo hình thức xã hội hóa. Khung kiến trúc làm nền tảng để từng bước triển khai hiệu quả các chương trình, đề án ứng dụng CNTT của thành phố bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau.

Giai đoạn đầu, Thành phố xác định hạ tầng CNTT-T T cần đi trước một bước, nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT, bao gồm: Mạng Đô thị, Trung tâm Dữ liệu, Hệ thống kết nối không dây, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng CNTT-TT. Các hạng mục này đã được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 8/2013.

Trong lộ trình tiếp theo, trên cơ sở Hạ tầng CNTT-TT đã được đầu tư đồng bộ,  dựa trên Khung kiến trúc ứng dụng CNTT-TT, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, dự án, hình thành Hệ thống ứng dụng CNTT-TT để hỗ trợ công tác quản lý, điều hành tại các sở ban ngành, UBND các quận huyện, xã phường của thành phố, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính. Các ứng dụng CNTT-TT thành phố Đà Nẵng đã trải qua quá trình nhiều năm liên tục được xây dựng, cải tiến, tích hợp, bao gồm Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử các sở ban ngành, quận huyện, phường xã, và một loạt các ứng dụng đã hỗ trợ đắc lực cho cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống ứng dụng quận, huyện, xã, phường điện tử được triển khai trên 56 xã phường và 8 Quận huyện; ứng dụng quản lý biểu mẫu điện tử; hệ thống thông tin quản lý (MIS);  ứng dụng Lưu trú trực tuyến; Ứng dụng quản lý thoát nước trực tuyến trên nền GIS; Ứng dụng quản lý điện chiếu sáng đô thị; Ứng dụng quản lý xe buýt công cộng; Ứng dụng quản lý chất lượng nước. Đặc biêt, thành quả đáng chú ý của Đà Nẵng trong nhiều năm qua  là việc đưa vào sử dụng  các dịch vụ công trực tuyến trong nhiều lĩnh vực như cấp phép lái xe, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh, cấp phép đầu tư, hộ tịch, y tế… nâng tổng số lượng dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 trở lên đạt 498 dịch vụ. Những dịch vụ này góp phần tạo thuận tiện, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước cung cấp.

Đây là những dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên cơ sở đồng bộ về công nghệ, liên thông trên nền các dữ liệu dùng chung như dữ liệu công dân, dữ liệu thủ tục hành chính, dữ liệu về cán bộ công chức.

Tất cả đã sẵn sàng cho một mô hình Chính quyền điện tử tại địa phương Đà Nẵng, là bước đi quan trọng của công cuộc xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch phục vụ nhân dân, góp phần để Đà Nẵng trở thành một “thành phố đáng sống” của Việt Nam.

Ngày 22/7/2014 sắp đến, thành phố sẽ tổ chức Lễ khánh thành đưa Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử đi vào hoạt động chính thức.

(Đặng Thắng - IID)