Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Chào mừng sự kiện Khánh thành Hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng (sẽ diễn ra vào ngày 22/7/2014, do UBNDTP Đà Nẵng tổ chức), ngày 18/7 vừa qua, UBND Quận Liên Chiểu, UBND 2 phường Hoài Hiệp bắc và Hòa Khánh Bắc đã tổ chức Lễ Khai trương hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông và khánh thành Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận-trả kết quả theo mô hình 1 Cửa hiện đại tại phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Hiệp Bắc.

 khaitruong210701

Cắt băng khai trương hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông và công trình Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận-trả kết quả theo mô hình 1 Cửa hiện đại tại phường Hòa Khánh Bắc. -Ảnh: T.N.

Phó Chủ tịch UBND Quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Thanh Chương cho biết: “Như vậy đến nay trên địa bàn Liên Chiểu, đã có 5/5 Phường đã vận hành hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông ; 3/5 Phường có Bộ phậm 1 cửa hiện đại. Đây là nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Quận Liên Chiểu trong ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào cải cách hành chính.

Tổ chức và công dân khi tham gia vào quy trình dịch vụ hành chính công với hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông sẽ giảm thời gian chờ đợi rất nhiều, chất lượng phục vụ được nâng cao trong một môi trường văn hóa-văn minh công sở đã được sẵn sàng cả về yếu tố con người lẫn yếu tố cơ sở vật chất. Tất cả đã tạo nên các yêu tố hiện đại-thân thiện-nhịp nhàng trong từng khâu để đại diện tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi đến giao dịch đều cảm nhận rằng đây chính là bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân.

 khaitruong210702

Công dân đến giao dịch tại Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận-trả kết quả theo mô hình 1 Cửa hiện đại tại phường Hòa Khánh Bắc. -Ảnh: T.N.

“Trung tâm Hành chính Quận Liên Chiểu, UBND 2 phường Hoài Hiệp bắc và Hòa Khánh Bắc, và trước đó là UBND Phường Hòa Minh (cũng thuộc địa bàn Liên Chiểu) đã trở thành những đơn vị tiên phong của TP Đà Nẵng trong khai thác các tiện ích của Phần mềm mới: Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và Truyền thông vào giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho công dân và tổ chức. Từ kinh nghiệm của các đơn vị đầu tiên sử dụng Phần mềm mới, chắc chắn, quy trình cài đặt và khai thác các ứng dụng một cách đồng bộ-liên thông này, sẽ nhanh chóng được triern khai rộng khắp trên địa bàn Đà Nẵng” – ông Chế Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ trong niềm vui.

Ông Nguyễn Quang Thanh-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng nhìn nhận:

Lễ khai trương hệ thống Quận/phường điện tử liên thông đầu tiên của TP Đà Nẵng đã khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo Thành ủy, UBNDTP ; sự hỗ trợ nhiệt tình của Sở Nội Vụ; sự phối hợp của các Sở-Ban-Ngành và sự kiên trì, nỗ lực của các cấp chính quyền Quận Liên Chiểu từ Quận Ủy, UBND Quận, UBND Phường, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và đội ngũ CBCC của Quận Liên Chiểu cùng với đơn vị trực tiếp xây dựng, chuyển giao ứng dụng là Liên danh nhà thầu HIT-DTT và Trung tâm CNTT và Truyền thông Đà Nẵng.

Với những nỗ lực, quyết tâm triển khai đó, Quận Liên Chiểu là đơn vị đầu tiên thử nghiệm mô hình Quận/phường điện tử liên thông đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, làm cơ sở để nhân rộng cho tất cả các quận huyện khác của thành phố Đà Nẵng trong năm 2014 này.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Thanh cũng lưu ý: Vẫn còn những thách thức còn ở phía trước, đó là các vấn đề liên quan đến Quy trình nghiệp vụ; Quy trình tin học hóa, Kỹ thuật của Hệ thống ; Đường truyền ; Liên thông dữ liệu; Tổ chức vận hành và khai thác… đòi hỏi sự tiếp tục hỗ trợ của các cấp, các ngành hữu quan ; sự theo dõi đôn đốc, giám sát của Chính quyền và cơ quan chức năng Quận Liên chiểu cùng các Phường của Quận; đặc biệt rất cần sự đồng hành của cả hệ thống cơ quan công quyền TP để mô hình đầu tiên về Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông này hoạt động và phục vụ công dân, tổ chức với hiệu quả như mong đợi; thực sự góp phần vào việc đẩy mạng ứng dụng và phát triển CNTT để cải cách hành chính. Có vậy mới là tiền đề thuận lợi để sớm nhân rộng mô hình, đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Điểm sáng Hòa Hiệp Bắc: Xã hội hóa ứng dụng CNTT vào Cải cách hành chính !

Phường Hòa Hiệp Bắc là địa bàn nằm ở cực phía Tây của TP.

Theo ông Trương Việt-Chủ tịch UBND Phường-trong những năm qua, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hòa Hiệp Bắc đã góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính của phường; giải quyết nhanh, gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật về các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác cải cách hành chính đương thời và trong thời gian tới, thì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Đó là mối quan hệ giữa bộ phận một cửa với các công chức chuyên môn trong giải quyết công việc nhiều lúc còn thiếu chặt chẽ. Tính độc lập và chuyên trách trong hoạt động chưa đảm bảo; chất lượng, hiệu quả giao dịch trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

 khaitruong210703

Cắt băng khai trương hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông và công trình Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận-trả kết quả theo mô hình 1 Cửa hiện đại tại phường Hòa Hiệp Bắc. Công trình được hoàn thành sau 7 tháng thi công.                                                                                 - Ảnh: T.N.

Thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TO trong tình hình mới, trong đó tập trung vào khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính; sau khi được UBND Quận thống nhất “Đề án xây dựng mô hình “Một cửa điện tử” của Phường”, được UBND Quận Liên Chiểu tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí; cùng sự hỗ trợ từ Sở Thông Tin truyền thông TP, Ban Quản lý dự án phát triển CNTT và Truyền thông TP; Đảng ủy, UBND phường đã tiến hành triển khai ngay các giải pháp thực hiện.

UBND Phường đã đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thông thoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việc từng lĩnh vực và nơi công dân ngồi đợi đến lượt giao dịch. Đảm bảo không gian làm việc nghiêm túc, bố trí liên thông giữa các bộ phận, lĩnh vực; đảm bảo đủ điều kiện để công khai các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện.

Các phương tiện làm việc của cán bộ, công chức gồm bàn giao dịch, tủ đựng hồ sơ, tài liệu; bàn để công dân làm giấy tờ, ghế ngồi chờ cũng được nâng cấp và bổ sung cùng với đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị để ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc (máy vi tính; máy bốc số, bảng điện tử tra cứu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ; hệ thống máy tính nối mạng sử dụng các phần mềm tác nghiệp được chuẩn hóa bằng các quy trình ISO). Hệ thống âm thanh để hướng dẫn công dân đối với hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng được trang bị mới.

UBND Phường cũng đã tuyển chọn và ra Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận, vận hành hệ thống Phường điện tử với 10 CB-Công chức. Đây là lực lượng (hầu hết) còn trẻ, có đủ năng lực chuyên môn, trình độ ứng dụng tin học, có phẩm chất đạo đức tốt. Với sự hỗ trợ của Sở Thông tin & Truyền thông TP, UBND Phường đã hoàn thành công tác tập huấn cho đội ngũ CB-Công chức. Giúp anh chị em thực sự nắm, hiểu rõ công việc, thạo việc và chuyên môn hóa cao. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, cụ thể là nắm bắt và làm chủ Phần mềm “1 cửa điện tử” mới vào thực tế công tác thường ngày.

 khaitruong210704

Công dân đến giao dịch tại Nhà làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận-trả kết quả theo mô hình 1 Cửa hiện đại tại phường Hòa Hiệp Bắc. -Ảnh: T.N.

Được biết, tổng đầu tư để thực hiện đồng bộ mô hình mới nói trên là: 905 triệu đồng (trong đó:đầu tư xây dựng Nhà làm việc và trang bị vật chất, đồ dùng bên trong 728 triệu đồng ; đầu tư hạ tầng CNTT và triển khai phần mềm là: 177 triệu đồng).

Đặc biệt, trong tổng số kinh phí nói trên, ngoài phần kinh phí đầu tư của Quận, phần còn lại UBND Phường đã thực hiện xã hội hóa, vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng.

Được biết, hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ-liên thông sẽ dần thay thế phần mềm 1 Cửa điện tử sử dụng trước đây và hiện tại.

Phần mềm mới, bao gồm các ứng dụng: Quản lý công chứng, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý dự án xây dựng, quản lý hộ gia đình, quản lý thông tin xử phạt hành chính…Hệ thống mới cung cấp 77 dịch vụ công trực tuyến/135 thủ tục hành chính cấp Quận và 64 dịch vụ công trực tuyến/93 thủ tục hành chính cấp Phường. Như vậy, trong tương lai, công dân và đại diện tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn có thể khai thác, sử dụng dịch vụ công theo điều kiện, khả năng về CNTT và theo nhu cầu trong mọi hoàn cảnh.

Yếu tố con người vẫn quyết định hàng đầu sự thành công của công tác cải cách hành chính - Phó Chủ tịch UBND Quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Thanh Chương khẳng định -. Do vậy, chúng tôi đã và sẽ thường xuyên yêu cầu cán bộ-công chức tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

Thiết bị có hiện đại đến mức nào đi chăng nữa, mà ý thức phục vụ, tinh thần trách nhiệm không cao thì sẽ đạt mục tiêu, yêu cầu là phục vụ nhân dân. Mặt khác, quy trình mới đòi hỏi người cán bộ-công chức phải chịu khó học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn lẫn kiến thức về tin học.

Nếu không chịu tác nghiệp trên mạng trực tuyến, rõ ràng hệ thống sẽ không phát huy hiệu quả. Và chỉ khi sử dụng, khai thác hệ thống mới này, mới thấy những bất cập cần hiệu chỉnh để hệ thống hoạt động thông suốt; vừa giúp cho công việc của địa bàn Quận nhà, vừa là bài học kinh nghiệm cho những địa bàn khác của TP.

T.Ngọc thực hiện