Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Sáng nay 10/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 Khu Công viên Phần mềm (CVPM) số 2 với tổng mức đầu tư gần 704 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Thông tin - Truyền thông (TTTT) tăng trưởng nhanh, đóng góp khoảng 7% vào tăng trưởng GRDP của TP Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước;