Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Trong giai đoạn 2015-2020, ngành Thông tin - Truyền thông (TTTT) tăng trưởng nhanh, đóng góp khoảng 7% vào tăng trưởng GRDP của TP Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước;

Ngày 23/12/2019, vào lúc 13h30, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.

Tham dự hội nghị có Ban Lãnh đạo cùng toàn bộ viên chức và người lao động của Trung tâm.