Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐTN ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 trong các ngày 15/4/2022 và 16/4/2022.

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, ngày 30/3/2022, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng thuộc Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng phối hợp với chính quyền Trung tâm tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên "Website du lịch sinh thái Hòa Ninh" cho UBND xã Hòa Ninh tiếp nhận, sử dụng nhằm hỗ trợ quảng bá du lịch tại địa phương.