Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Năm 2012, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã được Cục Tin học Ứng dụng CNTT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và chính thức trở thành 1 trong 6 đơn vị đầu tiên trên cả nước có đủ điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ban hành ngày 06/11/2009.

Kể từ thời điểm đó đến nay, hàng năm DNICT thường xuyên tổ chức chiêu sinh và khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư dự án CNTT cho các đối tượng là doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tham gia học tập và được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Vào sáng ngày 26/01/2018, DNICT đã tổ chức khai giảng lớp Giám sát thi công dự án CNTT – Đây là 1 trong 3 bộ môn thuộc các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư dự án CNTT.

Đến dự lễ khai giảng, gồm có:

Ông Phạm Văn Tính: Phó Giám đốc DNICT

Ông Ngô Đình Cường: Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Giảng viên– cô Đỗ Thị Thảo Hiền – Chuyên viên Cục Tin học Ứng dụng  CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng hơn 30 học viên tham gia lớp Giám sát thi công dự án CNTT.

Phát biểu tại buổi lễ Khai giảng, ông Phạm Văn Tính đã nêu bật mục tiêu của khóa học như sau: “Tham gia khóa học này, các bạn học viên sẽ được trang bị kiến thức về việc tổ chức giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các công tác lắp đặt, cài đặt hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm thương mại, hoặc phát triển/ nâng cấp phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu do nhà thầu thi công thực hiện.”

pvt2601

Ông Phạm Văn Tính – PGĐ DNICT phát biểu tại lễ khai giảng

Khóa học do Giảng viên Đỗ Thị Thảo Hiền, Chuyên viên Cục Tin học Ứng dụng  CNTT  - Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp giảng dạy. Trong thời gian tập huấn, không chỉ có sự chia sẻ từ giảng viên đến các học viên mà là những cuộc trao đổi, thảo luận những tình huống thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc liên quan đến nghiệp vụ Giám sát giữa giảng viên và học viên đã diễn ra rất sôi nổi mang tính thực tiễn cao.

lophoc2601

Toàn cảnh lớp học Giám sát thi công dự án CNTT

Các học viên tham gia khóa học đầy đủ sẽ được DNICT cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Giám sát thi công dự án theo Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Chương trình khung và mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Sau khi tổ chức thành công khóa học Giám sát thi công dự án CNTT, DNICT tiếp tục tổ chức khai giảng lớp Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT vào ngày 28/01/2018 sắp đến. Vẫn còn chỗ trống cho các học viên có nhu cầu đăng ký trước ngày khai giảng.

Nga Nguyễn