Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Sáng ngày 4/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 9 lần thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra, với sự có mặt đủ 5 thành viên là Sở Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, và Đà Nẵng.

cntt70301

 Quang cảnh hội nghị giao ban giáo dục 5 thành phố lớn. Ảnh: Nguyên Đức.


Hội nghị đã đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư, triển khai công tác quản lý giáo dục của 5 thành phố lớn, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành giáo dục của các địa phương, đặt ra và bàn thảo 10 công việc trọng tâm triển khai với năm học 2016 – 2017.

Trong đó, các nhiệm vụ hoàn thiện mạng lưới trường học và quy mô giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh... được xác định triển khai đồng bộ và yêu cầu chất lượng cao.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành giáo dục 5 thành phố đều xác định vai trò ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý; dạy và học ngoại ngữ là nền tảng cơ bản để giúp tăng cường chất lượng, hiệu quả đổi mới giáo dục toàn diện, hướng đến những yêu cầu hội nhập tri thức quốc tế sâu sắc, và phát triển hữu hiệu nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương.

Các địa phương đều cho rằng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, dạy và học sẽ tạo kết quả thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, qua đó giúp đổi mới công tác dạy và học, giúp học sinh tự đánh giá năng lực, kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, công khai minh bạch về công tác thi cử, tuyển sinh các cấp học...

Trên những nền tảng này, ngành giáo dục các địa phương mới có thể đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với nội dung, đối tượng giáo dục và đào tạo, triển khai tốt việc điều chỉnh nội dung học tập ở các cấp theo hướng giảm tải, tích hợp liên môn, tích hợp giáo dục đạo đức... phù hợp mục tiêu giáo dục toàn diện.

Nguyên Đức.