Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Theo dự thảo Thông tư của Bộ TT&TT, Danh mục Sản phẩm CNTT trọng điểm gồm có 8 sản phẩm, trong đó có: Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); Thiết bị Ipv6; Phần mềm nền tảng Chính phủ và thương mại điện tử...

Bộ TT&TT đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm CNTT trọng điềm.

Thông tư này áp dụng đối với các tồ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm CNTT trọng điếm.

 spcntt

Dự kiến thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box) là 1 trong 8 sản phẩm thuộc Danh mục Sản phẩm CNTT trọng điểm. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, trong Danh mục có 8 sản phẩm gồm: Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); Thiết bị Ipv6; Camera số giám sát an ninh với độ phân giải cao, sử dụng ít băng thông; Thiết bị, mô - đun kết nối, giao tiếp theo chuân IoT (Internet kết nối vạn vật – Internet of Things); Phần mềm nền tảng kết nối thiết bị IoT; Phần mềm nền tảng phân tích dữ liệu lớn; Phần mềm nền tảng Chính phủ và thương mại điện tử; Thiết bị và phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin.

Cũng theo dự thảo Thông tư, Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm bao gồm các sản phẩm CNTT bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật CNTT. Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn. Hội đồng xét duyệt Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm có trách nhiệm đề xuât các sản phẩm CNTT tin trọng điểm.

Ngọc Mai - http://ictnews.vn