Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Sáng 15/3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng thương mại để giao dịch; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

an-toan-thuc-pham-1552641948269

Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Nguyễn Tấn Hải trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu cho bà Ngô Thị Kim Thương

Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu TP Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng trong việc kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tham gia đánh giá nguy cơ, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông về an toàn thực phẩm và thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm, phân tích chất lượng, an toàn thực phẩm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm…

Khánh Hồng