Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng đã tiến hành chiến dịch truyền thông cơ động tuyên truyền công tác đảm bảo ATTP. Nhằm truyền tải trực tiếp các thông điệp về đảm bảo ATTP, cập nhật thêm kiến thức thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các tờ rơi phát tận tay người tiêu dùng, người kinh doanh tại các chợ.

 Đà Nẵng :Tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Truyền thông cơ động, cổ động về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những hoạt động tuyên truyền với hình thức đến gần với cộng đồng.

Đà Nẵng :Tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm - ảnh 1
 
Phát tờ rơi tại chợ Phú Mỹ An
 
Đà Nẵng :Tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm - ảnh 2
 
Phát tờ rơi tại chợ đầu mối
 
Đà Nẵng :Tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm - ảnh 3 

P.V