Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Triển khai chủ đề “Thành phố 4 an”, UBND quận Ngũ Hành Sơn đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch chi tiết để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), một trong bốn nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện “4 an”.

Trong năm qua, UBND quận Ngũ Hành Sơn tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo làm cơ sở quan trọng để các đơn vị, ngành trên địa bàn tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATVSTP. Theo đó, Phòng Kinh tế quận phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền “không sử dụng chất cấm, hóa chất gây hại trong bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm” tại các chợ trên địa bàn; đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các thành viên Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được Ban quản lý các chợ, Phòng Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Song song với việc tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ quan chức năng tổ chức chấm điểm các nhà hàng, điều tra, khảo sát cơ sở sản xuất, kinh doanh bún, mì, phở trên địa bàn quận. Ngoài ra, Phòng Y tế quận phối hợp Ban quản lý các chợ triển khai xây dựng chợ thí điểm ATVSTP tại chợ Non Nước.

Trong khi đó, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc kiểm tra xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông-lâm-thủy sản được tổ chức thường xuyên. Đơn vị này phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu rau để kiểm tra giám sát ô nhiễm hóa chất tồn dư trong nông sản được trồng tại địa phương; đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thực hiện đúng quy định của pháp luật, không được kinh doanh những loại hàng thuộc danh mục cấm và không có nhãn mác, nguồn gốc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm ATVSTP hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BCT của Bộ Công thương quy định điều kiện bảo đảm ATVSTP và Thông tư số 45 và số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn gặp khó khăn do không thống nhất với nội dung tại Quyết định số 7272/QĐ-UBND ngày 16-12-2016 UBND thành phố Đà Nẵng quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan quận, huyện cấp.

Hiện nay, các phường không có cán bộ chuyên trách lĩnh vực ATVSTP nên việc rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chưa phân loại được loại hình sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

Theo bà Thi, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2017 là tiếp tục thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”, trong đó có nội dung ATVSTP thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức và kiểm tra theo phân cấp (tránh chồng chéo) để xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt vào dịp cao điểm tiêu thụ thực phẩm lớn như Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2017 và Lễ hội Quán thế âm.

ĐẠI BÌNH – theo http://www.baodanang.vn/