Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Tại cuộc họp với đại diện GEOSCAN sáng ngày 16/2, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã thống nhất: "Trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ tiến hành tập huấn và đưa vào vận hành công nghệ GEOSCAN trong quản lý đô thị."

Công nghệ Geoscan bao gồm Hệ thống máy bay không người lái (UAV) có thể tự động khảo sát thực địa trên không; Photoscan tự động xử lý dữ liệu (ghép ảnh trực giao, mô hình 3D có phủ ảnh bề mặt, DEM/DTM) và phần mềm Sputnik GIS chuyên hiển thị và phân tích kết quả.

maybayknl18201

 Hệ thống máy bay không người lái (UAV) 


Geoscan là hệ thống công nghệ tiên tiến của thế giới với tính năng khảo sát kỹ thuật, dựng mô hình 3D, khảo sát đa phổ và khảo sát nhiệt để có thể ứng dụng được hầu hết trong nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đô thị, kiểm soát môi trường, thiết kế đường bộ, quản lý và thiết kế hệ thống truyền tải điện…

maybayknl18202 maybayknl18203

 Geoscan với các tính năng khảo sát kỹ thuật, dựng mô hình 3D sau khi khảo sát thực địa.

Trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ tiến hành ứng dụng Geoscan trong quản lý đô thị trên các phương diện: Kiểm tra độ chính xác trong trắc địa tạo cơ sở dữ liệu cho các phương án quy hoạch đô thị (quy hoạch chính cho khu vực đô thị và các khu vực dân cư ngoại ô, quy hoạch quỹ đất, quy hoạch dự án và khảo sát đất đai, quy hoạch công trình xây dựng và phát triển vùng); Ứng dụng trắc địa chính xác để phát hiện công tác địa chính và phát hiện sai sót trong kiểm kê quỹ đất; Phát hiện vi phạm đất đai, quy hoạch đô thị và quy định về môi trường; Giám sát xây dựng, tình trạng hạ tầng cơ sở, tình hình môi trường, các tình trạng khẩn cấp; Thực hiện khảo sát và kiểm kê bất động sản cũng như hạ tầng cơ sở…

Có thể nói, việc hướng đến ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đô thị cho thấy rõ quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc hướng đến sự phát triển bền vững và mở ra nhiều hướng đi, điều kiện thuận lợi trong tương lai, hướng đến việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh.

 

 Video giới thiệu quy trình sử dụng và phân tích dự liệu của hệ thống GEOSCAN 


Xuân Dương – theo http://ictdanang.vn/

(Ảnh minh họa chụp từ video)