Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thông tin chung

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (gọi tắt là DNICT: Danang Information & Communication Technology Center) được Chủ tịch UBND thành phố thành lập theo Quyết định số 5526/QĐ-UBND 17/8/2006, với "sứ mệnh" chính: hỗ trợ và thúc đẩy quá trình ứng dụng và phát triển CNTT&TT của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, trong tiến trình Việt Nam đang hướng đến chính phủ điện tử (e-Gov).

Với đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, và phương châm hoạt động "Hợp tác để cùng thành công ", DNICT đã và đang tư vấn, thiết kế triển khai thành công nhiều công trình viễn thông và công nghệ thông tin quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, ngay tại thành phố Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước (Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Cần Thơ, Tiền Giang, …)

Cơ cấu tổ chức

 he thong 5
1. Ban Giám đốc
* Ông Phan Tấn Luận : Giám đốc Trung tâm 
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 708 999
       - Điện thoại di động : 0905 948 950
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* Ông Đỗ Anh Tuấn : Phó Giám đốc 
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 888 866
       - Điện thoại di động : 0919 148 557
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Phòng Kế hoạch - Quản trị
* Ông Nguyễn Minh Hải : Trưởng phòng
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 871 999
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* Bà Trần Thị Thu Nguyệt : Phó Trưởng phòng
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 871 999
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* Bà Trương Vũ Thủy Tiên : Phụ trách kế toán
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 871 999
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Phòng Quản lý, Vận hành ứng dụng
* Ông Trần Quang : Phó Trưởng phòng
        - Điện thoại văn phòng : 0236 3 706 789
        - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Phòng Phát triển phần mềm 1
        - Điện thoại văn phòng : 0236 3 888 678
        - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Phòng Phát triển phần mềm 2
* Ông Đinh Văn Quang : Trưởng phòng
        - Điện thoại văn phòng : 0236 3 888 833
        - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Phòng Công nghệ - Tư vấn
* Ông Dương Quốc Thịnh : Phó Trưởng phòng
       - Điện thoại văn phòng : 0236 3 709 777
       - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực hoạt động chính

- Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ quản lý, giám sát; nâng cao trình độ kỹ thuật - công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

- Tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình thuộc lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

- Tư vấn giải pháp và thiết kế, phát triển các sản phẩm phần mềm, các công cụ quản lý, điều hành để hỗ trợ quá trình thiết lập và vận hành e-Gov;

- Cung cấp thiết bị, xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, ứng cứu, xử lý sự cố các hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

- Tham gia hợp tác nghiên cứu và phát triển các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để áp dụng và chuyển giao theo đơn đặt hàng.

 Liên lạc

Trụ sở chính: 15 Quang Trung, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3 871 999. Fax: 0236 3 692 000

Website: www.dnict.vn

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.