Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

tuyendung

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-SNV ngày 30/7/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

tuyendung

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở TT-TT thành phố Đà Nẵng, cần tuyển dụng nhân sự.

tuyendung

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở TT-TT thành phố Đà Nẵng, cần tuyển dụng nhân sự.