Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Dịch vụ về Mã nguồn mở:

  1. 1. Tư vấn

Phối hợp cùng các đối tác cung cấp phần mềm, dịch vụ trên Phần mềm Tự do Nguồn mở, tư vấn trọn gói cho cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi, bao gồm các mảng tài chính, kế hoạch, chuyển đổi hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, phát triển theo yêu cầu, và hỗ trợ vận hành hệ thống.

  1. 2. Dịch vụ triển khai, bảo trì, hỗ trợ

Cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc lập kế hoạch, thiết kế hệ thống, thực hiện triển khai, chuyển đổi, tích hợp và bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ vận hành hệ thống trong toàn bộ quãng đời sử dụng Phần mềm Tự do Nguồn mở.

  1. 3. Dịch vụ phát triển theo yêu cầu

Dựa trên các Phần mềm Tự do Nguồn mở đã có sẵn, DNICT phát triển, tuỳ biến, tích hợp hệ thống đáp ứng yêu cầu chuyên biệt của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.