tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

 

Website liên kết

Đăng nhập

Đề án xây dựng thành phố thông minh tại Thành phố Đà Nẵng được công bố sáng ngày 10/4/2019 đề ra mục tiêu: đến năm 2030 Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Ngày 19/12/2018, vào lúc 13h30, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.