tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

 

Website liên kết

Đăng nhập

Ngày 19/12/2018, vào lúc 13h30, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều 20-11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả tư vấn chương trình nghiên cứu khả thi thành phố thông minh phát triển bền vững 2018 do Tổ chức các thành phố thông minh thế giới (WeGO) thực hiện.

Năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục xếp hạng nhất 10 năm liên tục nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index). Trong đó, có sự đóng góp tích cực của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (gọi tắt là DNICT).