tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

 

Website liên kết

Đăng nhập

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý đề án xây dựng Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn.

congthongtinCổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ sớm được xây dựng và liên kết trên Cổng thông tin của tỉnh. 

Theo Cổng Thông tin thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.

Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng có tên miền www.doanhnghiep.danang.gov.vn. Không chỉ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng cũng góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; cung cấp các thông tin nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp nhận kiến nghị, giải đáp trực tuyến các vướng mắc của doanh nghiệp về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có chính sách thuế, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội, lao động, hải quan…Hệ thống tiếp nhận thực hiện việc quản lý và theo dõi các kiến nghị của doanh nghiệp theo các hình thức: Văn bản giấy, trực tuyến trên Cổng/Website, thư điện tử.

Đối với các nội dung tiếp nhận trực tuyến, doanh nghiệp có thể chọn đơn vị để gửi. Đối với các nội dung tiếp nhận theo văn bản giấy, thư điện tử, các đơn vị thực hiện việc cập nhật trích yếu nội dung và văn bản lên hệ thống trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận văn bản giấy của doanh nghiệp gửi đến. Các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, trả lời và cập nhật lên hệ thống nội dung trả lời.

Thông tin hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gồm 8 mục nội dung: Sổ tay doanh nghiệp, Hồ sơ thành lập doanh nghiệp, Tài chính dành cho doanh nghiệp, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Địa chỉ doanh nghiệp cần biết, Số liệu thống kê thành lập doanh nghiệp, Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài, Số liệu thu hút đầu tư trong nước. 

Theo đó, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  các đơn vị xây dựng phần mềm Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng và tổ chức việc thu thập, biên tập, duyệt và đăng tải thông tin; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ quản lý, vận hành Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng.

Tổ quản lý, vận hành Cổng Thông tin doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban biên tập Cổng TTĐT điện tử thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ quản lý, vận hành Cổng Thông tin doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức xây dựng chuyên mục; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đăng tải công khai các kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thông tin và biên tập, duyệt nội dung đăng tải.

Sở KH&ĐT phối hợp cùng với Cổng TTĐT thành phố quản lý và vận hành Cổng Thông tin doanh nghiệp Đà Nẵng; đồng thời thực hiện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Trích nguồn http://ictnews.vn