tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

Website liên kết

Đăng nhập

Phát hành lần đầu năm 1995, nhưng điều này không ngăn được việc nó vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên mạng và là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều developer back-end.

Kể từ tháng 2/2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức các chương trình đào tạo công nghệ thông tin cho những đối tượng chính sách trên địa bàn.

Sáng ngày 4/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 9 lần thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra, với sự có mặt đủ 5 thành viên là Sở Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, và Đà Nẵng.