tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

 

Website liên kết

Đăng nhập

Kể từ sau vụ phát hiện và xử phạt hành chính cơ sở sản xuất chả thịt trên đường Trưng Nữ Vương sử dụng hàn the để sản xuất chả vào tháng 4-2017, quận Hải Châu tập trung siết chặt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), bảo đảm không để xảy ra trường hợp tương tự.

Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn, tại cuộc họp bàn về việc xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiểm soát thực phẩm vừa diễn ra sáng ngày 14/2, Đà Nẵng đã thống nhất triển khai áp dụng thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng QR code tại chợ Hàn bắt đầu từ ngày 1/5/2017.