tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

Website liên kết

Đăng nhập

Các sản phẩm phần mềm Trung tâm đã thực hiện:

Phần mềm Thống kê,Tra cứu và Đăng ký  hồ sơ trực tuyến

motcuadng

Thiết kế và Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ công chức 

quanlycbcc

Thiết kế và Triển khai phần mềm một cửa liên thông xã phường

lienthongxp

Phần mềm Một cửa điện tử cho các Quận/ huyện trên địa bàn thành phố

mcdt

Phần mềm Quản lý văn bản điều hành

quanlyvanban

 

Thiết kế Website UBND Quận Hải Châu

haichau

 Thiết kế Website UBND Phường Hòa Minh

hoaminh